Ekopol: Oczyszczalnie ścieków przydomowe dla ekologicznego gospodarstwa

Świadomość ekologiczna wśród ludzi z roku na rok rośnie. Coraz więcej osób zwraca uwagę na to, jakie produkty kupuje, jakie zużywa zasoby naturalne czy jakie odpady produkuje. Jednym z istotnych czynników ekologicznego stylu życia jest także właściwe gospodarowanie ściekami. W tym celu warto rozważyć instalację oczyszczalni ścieków przydomowej.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to urządzenie, które w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska, pozwala na oczyszczenie ścieków wytwarzanych przez gospodarstwo domowe. Oczyszczona woda może być następnie wykorzystana np. do podlewania trawników czy ogrodów. Dzięki temu ograniczamy negatywny wpływ naszego gospodarstwa na środowisko.

 1. Zalety urządzenia
 • Ochrona środowiska – oczyszczalnia ścieków przyczynia się do ochrony gleby i wód gruntowych, co jest szczególnie ważne w przypadku terenów zalewowych, gdzie substancje zawarte w ściekach wydostają się do wody.
 • Zwiększenie wartości nieruchomości – posiadanie oczyszczalni ścieków to dodatkowa wartość na rynku nieruchomości, co może zwiększyć jej cenę podczas sprzedaży.
 • Oszczędności finansowe – korzystanie z oczyszczalni przydomowej pozwala na uniknięcie kosztownych podłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo, oczyszczona woda może być wykorzystana do różnych celów, co przekłada się na oszczędności np. w zakresie podlewania ogrodu czy mycia samochodu.
 1. Jak działa oczyszczalnia przydomowa?

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków składa się z kilku warstw, które umożliwiają oczyszczenie wody:

 • Przyjęcie ścieków – ścieki przychodzą do zbiornika rozdzielczego, gdzie zostają podzielone na frakcję stałą i płynną.
 • Ruch wody – woda jest kierowana do zbiornika trzeciej komory, gdzie zachodzi proces oczyszczania.
 • Oczyszczalnia biologiczna – w zbiorniku trzeciej komory znajduje się zestaw mikroorganizmów, które wykorzystują zawarte w ściekach związki organiczne jako źródło energii do swojego wzrostu i rozmnażania się. W wyniku tych procesów dochodzi do oczyszczenia wody.
 • Zbiornik retencyjny – oczyszczona woda przepływa do zbiornika retencyjnego, gdzie może być magazynowana lub wykorzystywana np. do podlewania ogrodu.
 1. Jak dobrać oczyszczalnię do swojego gospodarstwa?

Wybór oczyszczalni ścieków przydomowej powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb gospodarstwa domowego. W zależności od liczby mieszkańców, ilości wytwarzanych ścieków czy warunków gruntowych, dobiera się odpowiednią pojemność zbiornika lub system. Warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą dobrać odpowiednią oczyszczalnię.

 1. Montaż oczyszczalni ścieków na działce

Montaż oczyszczalni przydomowej wymaga wykonania szeregu prac budowlanych. W zależności od rodzaju oczyszczalni, mogą to być prace wykopowe celem założenia zbiornika, wykonanie fundamentów dla oczyszczalni, czy wykonanie instalacji elektrycznej. Przed przystąpieniem do prac, warto zasięgnąć rady specjalisty, który doradzi, jak poprawnie wykonać instalację.

 1. Jak dbać o oczyszczalnię ścieków?

Oczyszczalnia przydomowa wymaga pewnej regularności w użytkowaniu oraz konserwacji. Wymiana wkładów filtracyjnych, regularne czyszczenie zbiornika, kontrola stanu baterii są tylko niektórymi z zadań, których należy regularnie wykonywać. Wymagania te są dość niskie i w razie konieczności można zlecić je specjalistom.

Podsumowując, oczyszczalnia ścieków przydomowa to inwestycja, która pozwala na oszczędności i ochronę środowiska. Dla tych, którzy szukają sposobu na ekologiczny styl życia, to świetna alternatywa dla tradycyjnej kanalizacji. Warto pamiętać, o konserwacji urządzenia oraz o regularnym przeglądzie- w ten sposób będzie ono działać bezawaryjnie przez długi czas.